Vedlejší činnost spolku

Spolek smí vykonávat vedlejší hospodářskou činnost s cílem podpory vlastního poslání a využití majetku Spolku, jako např.:
  • Účelné využití majetku Spolku, zejména pronájem a půjčování nevyužitého majetku Spolku
  • Prodej již nevyužívaného či nepotřebného majetku Spolku
  • Příprava, vývoj a výroba materiálů tištěných i virtuálních (digitálních), audiovizuálních a jiných s pomocí vybavení Spolku
  • Zisk z vedlejší hospodářské činnosti Spolku je možné využít pouze pro činnost Spolku, jeho propagaci, nákup technického či jiného vybavení Spolku a správu Spolku.

Chcete-li podpořit činnost spolku MORFOMENO z.s., rádi Vám poskytneme služby v rámci naší vedlejší činnosti, které představují především:

Kurzy, semináře, workshopy, tréninky reálné sebeobrany, řešení konfliktů a zvládání násilí

dssddsssd
Kurzy, semináře, workshopy, tréninky reálné sebeobrany, řešení konfliktů a zvládání násilí

dssddsssd
Kurzy, semináře, workshopy, tréninky reálné sebeobrany, řešení konfliktů a zvládání násilí

dssddsssd